CARREGADOR DE GASOS

Empresa recarregadora d'ampolles de gasos comprimits, liquats i dissolts

CO2
Ampolles industrials i convencionals, per a aquaris, sifons, bateries contra incendis, escopetes i pistoles aïri comprimit, exultorios, begudes carbòniques i cerveseres, soldadura, foses d’alumini, neteja d’evaporadors i condensadors d’aire condicionat, pintball, basses salvavides, etc.

Aire
Per a ampolles d’immersió subaquàtica i de superfície 200/300 Bar, escalada, espeleologia, Nitrox per a professionals, pintura aerogràfica, etc..

Oxigeno
Càrrega d’ampolles per a ús Medicinal, Industrial i Soldadura.

Nitrogeno Seco
Càrregues impulsores per a extintors i CO₂, sistemes automàtics d’extinció, assecar o inertitzar canonades d’aparells refrigeradors o bombes de calor.

Carregador de gasos

Idioma