Equips a pressió

Manteniment de calderes de vapor, canonades, calderes d’aigua a pressió, compressors d’aire, tanques de gas i similars.

Idioma